Company Slogan

Tarieven

Taalfocus hanteert redelijke tarieven.

Aard en omvang van uw tekstopdracht bepalen de uiteindelijke prijs.

Voor (bij-)lessen Nederlands geldt een gestaffeld tarief, al naar gelang het aantal cursisten.

Taalfocus berekent over alle werkzaamheden BTW.